دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان زنجان (1395/04/09)

دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان زنجان

دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان ۵ الی۸مرداد 95 برگزار شد.