بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم و مصالح ساختمان (1393/09/09)

بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم و مصالح ساختمان

بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم و مصالح ساختمان تبریز  22 الی 25 اردیبهشت ماه 94 در استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.