سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس (1394/07/27)

سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس

 سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس 30 مهرماه 94 ازساعت 10 الی 12 در سالن سمینار دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار گردید