دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (1394/08/03)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

 دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 12 الی 15 آبان ماه درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی گیلان برگزارگردید.