نمایشگاه کیش (1392/03/02)

نمایشگاه کیش نمایشگاه کیش در خرداد ماه ۹۲ در جزیره کیش برگزار شد.