پروژه آقای یزدانیان (مازندران)

دسته بندی :

پروژه های داخلی

محل پروژه :

مازندران - بابل

مالک :

آقای یزدانیان

بلندترین دهانه :

10 متر

ضخامت دال :

30 سانتیمتر

نوع دال :

کوبیاکس

سال پروژه :

1397