پروژه ارومیه 2 (آذربایجان غربی)

دسته بندی :

لیست تمامی پروژه ها

محل پروژه :

آذربایجان غربی - ارومیه

زیربنا :

1095 متر مربع

بلندترین دهانه :

6.5 متر

تعداد سقف :

3

سال پروژه :

1396