اخذ نمایندگی

جهت اخذ نمایندگی پارسمان شیمی در شهر خود با شماره تلفن و یا از طریق ایمیل زیر اقدام فرمائید:

 

شنبه - چهارشنبه: ٩:٠٠ الی ١٧:٠٠ 

تلفن: 75918 - 021  داخلی: 525

expert1.rep@parsmangroup.com

جناب آقای مهندس محمد حسینی