نمایشگاه های پارسمان شیمی در تهران و استان ها

نمایشگاه ساختمان تهران - شهریور 99
نمایشگاه ساختمان تهران - شهریور 99

تصمیم شرکت خانه سازی مبنی بر حضور در نمایشگاه ساختمان سال 99

نمایشگاه صنعت ساختمان دوره بیستم احتمالاً به تعویق خواهد افتاد
نمایشگاه صنعت ساختمان دوره بیستم احتمالاً به تعویق خواهد افتاد

نمایشگاه ساختمان مرداد ماه 1399

نمایشگاه ساختمان استان شیراز
نمایشگاه ساختمان استان شیراز

حضور پارسمان شیمی و کوبیاکس ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 99 بیست و دومین دوره

اولین نمایشگاه رونق تولید
اولین نمایشگاه رونق تولید

حضور پارسمان شیمی در اولین نمایشگاه رونق تولید قرارگاه خاتم

پارسمان شیمی در نمایشگاه سیمان و بتن
پارسمان شیمی در نمایشگاه سیمان و بتن

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژی ساخت و ماشین آلات وابسته

گزارش تصویری نمایشگاه ساختمان شیراز
گزارش تصویری نمایشگاه ساختمان شیراز

حضور پارسمان شیمی در دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان فارس

دهمین نمایشگاه ساختمان شیراز
دهمین نمایشگاه ساختمان شیراز

حضور پارسمان شیمی در نمایشگاه های کشوری

پارسمان شیمی در بیست وسومین نمایشگاه ساختمان خراسان رضوی
پارسمان شیمی در بیست وسومین نمایشگاه ساختمان خراسان رضوی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات با گرایش برجها و ساختمانهای مرتفع- مشهد ۹۸ در تاریخ ۰۹ آبان در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد .

سیمان-بتن
سیمان-بتن

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن و ماشین آلات وابسته

تکنولوژی ساختمان - اصفهان
تکنولوژی ساختمان - اصفهان

هشتمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان - اصفهان

نمایشگاه ساختمان اصفهان
نمایشگاه ساختمان اصفهان

لغو نمایشگاه تکنولوژی ساختمان اصفهان در نیمسال دوم 1398

نمایشگاه تکنولوژی اصفهان
نمایشگاه تکنولوژی اصفهان

زمان برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی "تکنولوژی ساختمان" در نیمسال دوم سال 98