اولین همایش ملی سنگدانه (1398/07/14)

اولین همایش ملی سنگدانه

از شما برای بازدید از غرفه نمایشگاه جنبی شرکت خانه سازی پارسمان سازه درهمایش روز بتن دعوت می شود.