حفظ سلامت بتن با روان کننده بتن (1398/11/21)

حفظ سلامت بتن با روان کننده بتن

حفظ سلامت بتن با روان کننده بتن

در هوای معمولی حداکثر زمان تخلیه برای کامیون حمل مخلوط (تراک میکسر) یک ساعت و نیم یا حداکثر تعداد چرخش دیگ آن 300دور می باشد. روان کننده های بتن بهترین گزینه برای این مشکل است.

اما در هنگام حمل بتن در هوای گرم این زمان باید کاهش یابد. حداکثر 45دقیقه تا 1ساعت باشد.  روان کننده های بتن برای رفع این مشکل توصیه می شود.

در هر حال، چرخش زیاد تراک میکسر موجب تبادل زیاد حرارتی با محیط خواهد شد و به هیچ وجه توصیه نمیشود.

در مسیر های طولانی استفاده از فوق روان کننده های بتن در کارخانه توصیه می شود.

هیدراتاسیون_سیمان روان کننده بتن

بعد از ترکیب آب و سیمان، گرما آزاد می شود به این عمل هیدراتاسیون و به این گرما، گرماي هیدراتاسیون می گویند. گرماي هیدراتاسیون گاهی مفید و گاهی مضر است مثلاً در هواي سرد مفید و در هواي گرم مضر است.روان کننده  بتن  این سردرگمی را برای شما رفع می کنند.

در سازه هاي حجیم بعد از انباشته شدن بتن ، قسمت داخلی دیرتر سرد می شود. که این امر موجب تنش در بتن می شود.افت حرارتی در بتن باید به تدریج و به آهستگی انجام پذیرد که این کار توسط روان کننده بتن امکان پذیر است و و کمک می کند تمام قسمت های بتن دارای دمای یکنواخت باشند.

هنگام بتن ریزی در گرما باید دمای بتن را تا رسیدن به دمای ایده آل کاهش و در سرما افزایش داد. برای این کار از روان کننده بتن ها و افزودنی های بتن استفاده می شود.

عمل آوری

عمل آوردن بتن تاثیر قوي روي خواص بتن سخت شده مانند دوام، مقاومت، آب بندي، مقاومت سایشی، ثبات حجمی و مقاومت در برابر یخ زدن وآب شدن دارد. که همه این موارد از ویژگی های روان کننده بتن می باشد.

تمامی سازه هاي بتنی تازه ریخته شده، باید از خشک شدن سریع، از تغییرات شدید دما، و از آسیب هاي ناشی از کارهاي ساختمانی و عبور و مرور بعدي محفوظ بمانند .که شما می توانید این مورد را نیز به کمک روان کننده بتن حل نمایید.

عمل آوردن تا حد امکان باید بلافاصله پس از پایان کار بتنی آغاز شود در سرما برای محافظت از بتن از آتش  و گرم کردن فضا و در گرما از روش کشیدن گونی های نخی روی سطح بتن و مرطوب نگه داشتن آن استفاده می شود.

 

عمل آوردن به دلایل زیر ضروري است :روان کننده بتن

1- نگهداري بتن تحت دماي ثابت روان کننده بتن

2- جلو گیري از افت رطـوبت تا مدت زمانی روان کننده بتن

 

که براي هیدراتاسیون مطلوب سیمان و نیز براي کسب مقاومت بتن لازم است. مواد عمل آوری بتن علاوه بر اینکه حفظ رطوبت بتن را به بهترین نحو ممکن انجام می دهند بلکه نیاز به نیروی انسانی و وقت را نیز کمتر می کنند و به اصطلاح صرفه ی اقتصادی دارند.