روان کننده بتن و کاربرد آنها (1398/11/16)

روان کننده بتن و کاربرد آنها

روان کننده های بتن و کاربرد آنها

در صنعت بتن سازی عوامل بسیاری در ساخت بتن مرغوب دخیل هستند.و از آنجایی که بتن مصارف بسیاری در ساخت و ساز دارد نمی توان از کیفیت آن غافل شد.چرا که بی توجهی به اسکلت سازه عواقب جبران ناپذیری را به دنبال دارد.اینجا نیستم که نصیحت های تکراری و گوشزدهای عمومی را مجددا جار بزنم.فقط میخواهم موادی را به شما معرفی کنم که اگر در بتن استفاده شده باشد میتوانید بیشتر به بتن مصرفیتان اعتماد کنید.

اما پیشتر از آن باید بگویم سازنده ها یا بهتر بگویم کارخانه های تولید کننده بتن برای صرفه جویی در مصرف انرژی و  زمان و مواد مصرفی بیشترین سود را از این ماده شگفت انگیز خواهند برد.

پس اگر سازنده هستید، به هیچ عنوان این ماده افزودنی روان کننده بتن شگفت انگیز را از دست ندهید.

روان کننده بتن و کاربردآنها

روان کننده بتن چیست؟

ماده افزودنی روان کننده بتن برای  افزایش کارایی و کاهش آب بتن به مخلوط بتن افزوده می شود . افزودنی بتن روان کننده بتن علاوه بر کاهش میزان آب بتن ،‌ حفظ کارایی بتن و تاخیر در گیرش را به دنبال خواهد داشت .

بدین ترتیب است که روان کننده بتن کاهنده آب محصولی است که بدون تغییر در روانی مقدار آب مخلوط بتن را کاهش دهد ویا بدون تغییر مقدار آب اسلامپ یا جریان روانی را به میزان چشمگیری افزایش دهد ویا اینکه هر دو اثر را به صورت همزمان برای بتن ایجاد کند .

کاربرد روان کننده بتن

این نوع افزودنی روان کننده بتن به منظور:

 افزایش اسلامپ و کارپذیری بتن

کاهش آب مصرفی بتن در محدوده 5 تا 12 درصد

افزایش مقاومت فشاری بتن

امکان کاهش میزان مصرف سیمان بتن

سهولت پمپاژ بتن به لحاظ روانی بیشتر

جلوگیری از بوجود آمدن ترکهای سطحی

جلوگیری از خزش و انقباض بتن

جلوگیری از آب انداختگی بتن

روان کننده بتن و کاربردآنها

همچنین مصرف روان کننده بتن موارد کاربرد گسترده ای را به شرح زیر ایجاد خواهد نمود :

تولید بتن پیش تنیده

امکان بتن ریزی با پمپ

بتن ریزی تیرها ، ستونها و دیوارهای برشی

امکان بتن ریزی نقاط با تراکم آرماتور بالا

امکان استفاده برای تولید آجر و بلوک بتنی

مناسب برای ساخت بتن در مناطق گرمسیر

امکان تولید بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته

مناسب برای بتن های با مصالح جذب کننده آب بال

 قابل استفاده می باشد.