سوالات متداول: افزودنی های بتن (1400/08/12)

سوالات متداول: افزودنی های بتن

 

 

 

 

 

افزودنی های بتن چیست؟

افزودنیهای بتن، مواد معدنی یا شیمیایی هستند که در حین اختلاط به مخلوط بتن اضافه می‌شوند تا خواص جدیدی را در بتن ایجاد کنند. در واقع به جز سیمان، آب و سنگدانه ها، هر جزء اضافی دیگر در مواد متشکله بتن، افزودنی نام دارد. مواد افزودنی بلافاصله قبل یا در حین اختلاط مخلوط بتن به آن اضافه می شود.

برخی اهداف استفاده از افزودنی به شرح زیر است:

  • خارج کردن هوای مخلوط بتن
  • کاهش میزان تقاضای آب
  • افزایش کارایی مخلوط
  • تنظیم زمان گیرش
  • دستابی به مقاومت‌های بهتر

افزودنی های بتن به چند دسته تقسیم میشوند؟

افزودنی های بتن برای بهبود عملکرد بتن در شرایط مختلف استفاده میشود و به دو نوع کلی تقسیم می‌شود: شیمیایی و معدنی

انواع انواع مختلف افزودنی‌های شیمیایی بصورت زیر :طبقه بندی می شوند.

افزودنی های هواساز – نمک رزین های چوب، برخی مواد شوینده مصنوعی، نمک اسیدهای نفتی

افزودنی های  کاهنده آب یا روان کننده ها– لیگنو سولفونات ها، اسیدهای کربوکسیلیک هیدروکسیله و غیره.

افزودنی های زودگیر کننده– کلرید کلسیم، تیوسیانات سدیم و غیره.

افزودنی های کندگیر کننده – لیگنین، بوراکس، قندها و غیره.

• افزودنی های ضد خوردگی و غیره.