شناسایی آسیب‌های سطوح بتنی-قسمت اول (1400/06/23)

شناسایی آسیب‌های سطوح بتنی-قسمت اول

با بازدید چشمی می‌توان تا حدود زیادی نواحی آسیب دیده و خرابی بتن را تشخیص داد. آسیب هایی که ناشی از اشکالات اجرایی ، از بین رفتن یکپارچگی اتصال اجزا ، پوسته پوسته شدن ، ترک خوردگی ، شوره زدگی ، فرسایش، شکستگی و قلوه کن شدن هستند. در این مقاله ما به بررسی دقیقتر خرابی بتن میپردازیم.


اشکالات اجرایی

اشکالات ایجاد شده در حین اجرا شامل افزودن مقدار نامناسب آب به مخلوط بتن، تراکم ناکافی و عمل آوری نامناسب است می تواند منجر به فرسودگی و خرابی بتن شود. جلوگیری از بروز اشکالات اجرایی، نیازمند طرح اختلاط مناسب، ریختن و عمل آوری صحیح بتن و همچنین حضور یک پیمانکار مجرب است. اشکالات اجرای که منجر به برخی مشکلات بتن میشود مانند پوسته پوسته شدن و ترک خوردگی را در مقالات اینده توضیح خواهیم داد. از جمله مشکلات دیگر، شن زدگی و حفره حفره شدن سطح بتن است که می توان آنها را پس از ساخت مشاهده کرد.

شن زدگی بتن را میتوان به واسطه سنگدانه‌های درشتی که در معرض سطح مواد، بدون هیچگونه ملات پوشاننده شده می باشد، تشخیص داد. شن زدگی ممکن است تا عمق مقطع بتنی امتداد یابد.

ایجاد این حفره‌ها می تواند ناشی از دانه بندی ضعیف مخلوط بتن، درشت بودن سایز سنگدانه ها، ویبره و تراکم کم در زمان اجرا باشد. همچنین رطوبت می تواند به راحتی از طریق همین نواحی شن زده وارد بتن شده و به دلیل چرخه های ذوب و یخبندان، باعث تخریب بیشتر بتن شود. شن زدگی های عمیق باید ترمیم شود تا از خرابی بیشتر سطح بتن جلوگیری شود.

حفره حفره شدن (Bugholes ) اصطلاحی است که برای توصیف سوراخ های کوچک (کمتر از 0.25 اینچ قطر) سطح بتن استفاده میشود. این سوراخ هامعمولا به واسطه زیاد بودن شن و ماسهدر مخلوط و یا کم بودن میزان سیمان ایجاد می شوند. این حفرات ممکن است باعث مشکلات دوام بتن شوند و بهتر است که تحت نظر قرار گیرند.

بتن شن زدگیحفره حفره شدن (Bugholes )