نمایشگاه ساختمان اصفهان (1397/08/27)

نمایشگاه ساختمان اصفهان

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان اصفهان 98 هشتمین دوره 

تاریخ برگزاری (29 آبان الی یکم آذر ماه 98 ) نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان اصفهان، به علت قطع شدن اینترنت لغو و به اواسط دی ماه 98 موکول شد.

روابط عمومی شرکت خانه سازی پارسمان سازه