پارسمان شیمی در بیست وسومین نمایشگاه ساختمان خراسان رضوی (1398/09/12)

پارسمان شیمی در بیست وسومین نمایشگاه ساختمان خراسان رضوی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات با گرایش برج‌ها و ساختمان‌های مرتفع- مشهد 1398

ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون و خانه مدرن