پارسمان شیمی در نمایشگاه سیمان و بتن (1398/10/28)

پارسمان شیمی در نمایشگاه سیمان و بتن

ایران سمنتکس

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژی ساخت و ماشین آلات وابسته

 

24 الی 27 دی ماه 1398

Iran Cementex