چگونه بتن ساخته می شود؟(پارت 1) (1400/05/11)

چگونه بتن ساخته می شود؟(پارت 1)

چگونه بتن ساخته می شود؟

به بیان ساده ، بتن مخلوطی از خمیر و سنگدانه است.  مخلوط خمیری شکل آن از سیمان پرتلند(هیدرولیک) و آب تشکیل شده است که سطح دانه های ریز (ریز) و درشت (بزرگتر) را پوشش میدهد. این مخلوط خمیری شکل  تحت یک واکنش شیمیایی به نام هیدراتاسیون سفت شده  و این توده سنگ مانند معروف ، بتن را شکل می دهد.


یک ویژگی قابل توجهی که در این فرایند تشکیل بتن نهفته است:

در ابتدا هنگامی که تازه  مواد ترکیب می شوند، این مخلوط  پلاستیکی شکل و قابل انعطاف است و وقتی سفت می شود مقاوم و با دوام است. این ویژگی از بتن نشان میدهد که چگونه آسمان خراش ها ، پل ها ، پیاده روها و بزرگراه ها ، خانه ها و سدها را با این ماده می توان ساخت.

:تناسب مواد

شیمی سیمان پرتلند(هیدرولیک ) با وجود آب روان شده و خمیری تشکیل می دهند که ذرات سنگ و ماسه( سنگدانه) را می پوشاند. از طریق یک واکنش شیمیایی به نام هیدراتاسیون ، خمیر سیمان سفت شده و قدرت می گیرد.

تقسیم دقیق مواد و تناسب مخلوط کردن آنها از کلیدی ترین ویژگی ساخت بتن مقام و محکم  است. مخلوطی که خمیر کافی نداشته باشد، پر کردن تمام حفره های بین سنگدانه ها دشوار خواهد بود و بتن متخلخل با سطوحی ناصاف را تولید می کند. با وجود اینکه مخلوط بتن که بیش از حد خمیر سیمان داشته باشد، نرم خواهد بود و یک سطح صاف را ایجاد می کند، اما بتن حاصل راحت ترک میخورد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.

کیفیت این خمیرحاصل ویژگی بتن را تعیین می کند و همچنین مقاومت این خمیر به نسبت آب به سیمان (تقسیم وزن آب مخلوط شده بر وزن سیمان) بستگی دارد. با کاهش نسبت آب و سیمان بدون از بین رفتن کارایی بتن تازه و همچنین با قرارگیری مناسب، تلفیق و فراورده شدن آن، بتن با کیفیت بالا تولید می شود.

این مخلوط اگر به درستی عمل آورده شده باشد، کارایی مناسب برای بتن محکم و تازه با دوام و مقاومت بالا را دارد. معمولا این مخلوط حدودا 10 تا 15 درصد سیمان ، 60 تا 75 درصد سنگدانه و 15 تا 20 درصد آب را شامل می شود. همچنین ممکن است هوای داخل مخلوط های بتن نیز 5 تا 8 درصد دیگر را به خود اختصاص دهد.