گزارش تصویری نمایشگاه ساختمان شیراز (1398/10/06)

گزارش تصویری نمایشگاه ساختمان شیراز

حضور پارسمان شیمی در دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز - دی ماه 1398

نمایشگاه بین المللی مصالح، تکنولوژی و تجهیزات نوین ساختمانی شیراز سال 98

دهمین دوره، در تاریخ 3 الی 6 دی ماه 98 برگزار شد.