ParsmanChemical® AX-104

توصیف
Parsman Chemical® AX-104 محلول پایه آبی و فاقد کلراید است، که با تسریع واکنش‌های هیدراسیون اولیه سیمان موجب تسریع در گیرش و سخت شدن بتن یا ملات می گردد.

 •  بتن ریزی در هوای سرد
 •  مناسب برای بتن‌های مسلح پیش تنیده و یا پس کشیده با روش عمل آوری بخار یا معمولی.
 •  مناسب برای بتن‌های مسلح پی ساخته

ParsmanChemical® AX-104 در حالت مایع و برای بتن آماد ارائه می شود.

بهتر است این محصول در مرحله اولیه اختلاط و همراه با سیمان به آب اختلاط بتن اضافه شود.همچنین در صورت اضافه نمودن این محصول به مخلوط نهایی بتن (در داخل ماشین‌های حمل بتن ) ضروری است، به مدت 3 دقیقه با دور تند عمل اختلاط انجام شود.

این محصول سازگار با افزودنی ها و مواد زیر است:

 •  میکروسیلیس واکنش پذیر (سیلیکا فوم)
 •  افزودنی‌های فوق روان کننده: مانند Fluentis® HW-510 ،Fluentis® HW-510P و Fluentis® MW-310 برای تسریع بیشتردر گیرش (آب و هوای سرد)
 •  افزودنی‌های منبسط کننده
 •  افزودنی‌های هوازا
 •  افزودنی‌های کاهش جم شدگی
 • مواد عمل آوری برای بتن نمایان
 • روغن قالب معمولی
{{comments.analytics.average}} از 5 0 از 5 {{total_records}} مشارکت کننده
({{comments.analytics.stars[5].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[4].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[3].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[2].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[1].value}}) (0)

 • {{comment.name}}
  {{comment.date}} |

  {{comment.comment}}

نظری جهت نمایش موجود نیست