ParsmanChemical® AX-50 ترکیبی از محلول‌های پایه آلی و غیر آلی است، که با تسریع در واکنش‌های هیدراتاسیون اولیه سیمان موجب تسریع در گیرش و سخت شدن بتن یا ملات می گردد. این محصول به منظور دستیابی به مقاومت اولیه بالا، بتن ریزی در دمای پایین و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از یخ زدن بتن قبل از کسب مقاومت کافی توصیه می شود.

  • بتن ریزی در هوای سرد
  •  مناسب برای بتن ریزی المان‌های پیش ساخته غیر مسلح

ParsmanChemical® AX-50 در حالت مایع و برای بتن آماده ارائه می شود. بهتر است این محصول در مرحله اولیه اختلاط و همراه با سیمان به آب اختلاط بتن اضافه شود. هنچنین در صورت اضافه نمودن این محصول به مخلوط نهایی بتن (در داخل ماشین های حمل بتن) ضروری است، به مدت 3 دقیقه با دور تند عمل اختلاط انجام شود. در شرایط آب و هوایی بسیار سرد استفاده از تمهیداتی به منظور افزایش دمای بتن (مانند استفاده از آب گرم) و همچنین عمل آوری مناسب ضروری است.

  • این محصول حاوی کلراید است و به هیچ عنوان برای بتن مسلح یا پیش تنیده توصیه نمی شود.
{{comments.analytics.average}} از 5 0 از 5 {{total_records}} مشارکت کننده
({{comments.analytics.stars[5].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[4].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[3].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[2].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[1].value}}) (0)

  • {{comment.name}}
    {{comment.date}} |

    {{comment.comment}}

نظری جهت نمایش موجود نیست