ابر روان کننده‌ها

 ابر روان کننده‌ها

گروه محصولات افزودنی‌های ابر روان کننده بتن پارسمـــان شیمی، شامــل نسل جدیــد  ابر روان کننده‌ها بر پایه پلی‌کربوکسیلات است که به منظور استفـــــاده در شرایط دمـایی و اقلیم‌های مختلف آب و هـــوایی طبقه‌بندی و فرمـــــــوله شده‌اند.ابر روان کننده‌ها که با کد فلوئنتیس ارائـه می‌شوند، قابل استفاده در رده‌های مقاومتی متوسط و بالای بتن بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می‌گــردد. این محصولات به دلیل قابلیت بسیار بالا درکاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیــر کلر و سولفات کاهش می‌دهد.از این رو نام ابر روان کننده را به خود گرفته اند. تنـــوع  ابرروان کننده ها به مجریان و استفاده کنندگان این فرصت را می‌دهد که با توجه به شرایطی دمایی و آب و هوایی، جزئیات و حجـم  پروژه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین انتخاب را داشته باشند.

سری محصولات ابر روان کننده‌ها:

  1. Parsman Chemical® FLUENTIS HS-550     ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا
  2. Parsman Chemical® FLUENTIS HM-530     ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ
  3. Parsman Chemical® FLUENTIS HW-510     ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب مناسب برای شرایط دمایی سرد
  4. Parsman Chemical® FLUENTIS PWR-901   ابر روان کننده بسیار قوی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر
  5. Parsman Chemical® FLUENTIS PWR-903   ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب مناسب برای شرایط دمایی مختلف 
  6. Parsman Chemical® FLUENTIS HS-550B    ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالا
  7. Parsman Chemical® FLUENTIS HM-510P    ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب مناسب برای شرایط دمایی معتدل و سرد
  8. Parsman Chemical® FLUENTIS HS-500E     ابر روان کننده اقتصادی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالا