افزودنی‌های هوازا

افزودنی‌های شیمیایی هوازا

افزودنی‌های هوازا، افزودنی‌هايی هستند که پس از اضافه شدن در مخلوط، با تاثيرگذاری بر نيروهای کشش سطحی آب، بافتی همگنی از ريزحباب‌‌های گسترده، عمدی و ناپيوسته در بتن، ملات يا خمير سيمان پديد می آورند. با افزودنی‌های هوازا در واقع مقدار هوای بتن با تشکيل و تثبيت حباب‌‌های هوای ریز و کنترل شده بطور عمدی افزايش می‌یابد و برخلاف افزودنی‌های گازساز هيچگونه گازی بر اثر واکنش‌های شيميايی در بتن پدیدار نمیشود. این افزودنی عمدتار بمنظور افزایش دوام بتن در برابر آثار مخرب ناشی از سیکل‌های مکرر ذوب و یخبندان و نفوذ نمک‌های ویژه ذوب استفاده می‌شود. علاوه بر این وجود حباب‌های ریز سراسری منجر به سبک‌سازی المان شده و عایق حرارتی مناسبی را نیز بوجود خواهد آورد. قطر این حباب‌های عمدی از اندازه حباب‌های محبوس و ناخواسته داخل بتن کوچکتر بوده و عمدتا بين 10 تا 100 ميکرون است.

محصولات افزودنی هوازا:

  1. ParsmanChemical® Foamix AE-200
  2. ParsmanChemical® Foamix AE-202