دوغاب‌ها

دوغاب میکروسیلیس محصولی کارآمد است که موجب بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن (مقاومت و دوام) می‌گردد. این محصول با استفاده از افزودنی‌های نگهدارنده ویژه به صورت سوسپانسیونی از پودر میکروسیلیس و آب با ویسکوزیته مناسب ارائه می‌شود.

محصولات دوغاب میکروسیلیس : 

  1. ParsmanChemical® SL-302: دوغاب میکروسیلیس 30 درصد
  2. ParsmanChemical® SL-352: دوغاب میکروسیلیس 
  3. ParsmanChemical® SL-402: دوغاب میکروسیلیس 40 درصد
  4. ParsmanChemical® SL-555 : دوغاب میکروسیلیس 
  5. ParsmanChemical® SL-504: دوغاب میکروسیلیس 50 درصد
  6. ParsmanChemical® PSH-450: دوغاب زودسخت کننده ویژه بتن غیرمسلح؛ با خاصیت افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری
  7. ParsmanChemical® PSA-450: دوغاب زودسخت کننده بتن؛ با خاصیت افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری

این محصول در ترکیب با کلسیم هیدروکسید آزاد شده از واکنش‌های هیدراسیون سیمان، سیلیکات‌های کلسیم با خاصیت چسبندگی ایجاد می‌کند و موجب بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن می‌گردد. این محصول دارای اثرات زیر بر روی بتن تازه و سخت شده می‌باشد: 

  • افزایش استحکام بتن
  • افزایش دوام بتن
  • بهبود خواص رئولوژی بتن