دوغاب‌ها

این محصول در ترکیب با کلسیم هیدروکسید آزاد شده از واکنش‌های هیدراسیون سیمان، سیلیکات‌های کلسیم با خاصیت چسبندگی ایجاد می‌کند و موجب بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن می‌گردد. این محصول دارای اثرات زیر بر روی بتن تازه و سخت شده می‌باشد: 

• افزایش استحکام بتن
• افزایش دوام بتن
• بهبود خواص رئولوژی بتن