فوق روان‌کننده‌ها

فوق روان کننده‌ها 

گروه محصولات افزودنی‌های فوق کاهنده آب، شامــل نسل جدیــد فــــوق روان کننـده‌ها بر پایه پلی‌کربوکسیلات است که به منظور استفـــــاده در شرایط دمـایی و اقلیم‌های مختلف آب و هـــوایی طبقه‌بندی و فرمـــــــوله شده‌اند. فــــوق روان کننـده‌ها  که با کد فلوئنتیس ارائـه می‌شوند، قابل استفاده در رده‌های مقاومتی متوسط و بالای بتن بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می‌گــردد. این محصولات به دلیل قابلیت بسیار بالا در کاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیــر کلر و سولفات کاهش می‌دهد. از این رو نام فوق روان کننده  را به خود گرفته اند. تنـــوع  فــــوق روان کننـده‌ها  به مجریان و استفاده کنندگان این فرصت را می‌دهد که با توجه به شرایطی دمایی و آب و هوایی، جزئیات و حجـم  پروژه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین انتخاب را داشته باشند.

سری محصولات فوق روان کننده‌ها :

  1. ParsmanChemical® FLUENTIS MS-350 - فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالا
  2. ParsmanChemical® FLUENTIS MM-330 - فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ
  3. ParsmanChemical® FLUENTIS MW-310 - فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب مناسب برای شرایط دمایی سرد و معتدل
  4. ParsmanChemical® FLUENTIS MS-450S - فوق روان کننده قوی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر 
  5. ParsmanChemical® FLUENTIS CLS-400 - فوق روان کننده اصلاح شده بر پایه لیگنوسولفونات کاهنده قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا
  6. ParsmanChemical® FLUENTIS CLS-500 - فوق روان کننده اصلاح شده بر پایه لیگنوسولفونات کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا
  7. ParsmanChemical® FLUENTIS HP-SR500 - فوق روان کننده قوی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا