فوق روان کننده ها و ابر روان کننده ها

افزودنی‌های فوق کاهنده آب بتن

گروه محصولات  افزودنی‌های فوق کاهنده آب بتن پارسمـــان شیمی، شامــل نسل جدیــد فــــوق روان کننـده‌ها و ابرروان کننده ها بر پایه پلی‌کربوکسیلات است که به منظور استفـــــاده در شرایط دمـایی و اقلیم‌های مختلف آب و هـــوایی طبقه‌بندی و فرمـــــــوله شده‌اند. محصــولات این دسته که با کد فلوئنتیس ارائـه می‌شوند، قابل استفاده در رده‌های مقاومتی متوسط و بالای بتن بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می‌گــردد. این محصولات به دلیل قابلیت بسیار بالا درکاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیــر کلر و سولفات کاهش می‌دهد. تنـــوع این دسته از محصولات به مجریان و استفاده کنندگان این فرصت را می‌دهد که با توجه به شرایطی دمایی و آب و هوایی، جزئیات و حجـم  پروژه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین انتخاب را داشته باشند.