ژل‌های روان کننده

سری محصولات مگا ژل ارائه شده توسط این شرکت محصولات پایه میکروسیلیکا می باشند که پس از اضافه شدن در بتن با هیدروکسید کلسیم حاصل از واکنش‌های هیدراسیون سیمان ترکیب شده و منجر به تولید ساختارهای مستحکم سیلیکاتی می‌گردد. ایجاد این ساختارهای مستحکم و همچنین ذرات بسیار ریز میکروسیلیس موجب بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن شده و نفوذپذیری آن را به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش می دهد. علاوه بر این استفاده از این سری محصولات منجر به افزایش کارایی بتن تر شده و مشخصات رئولوژیکی آن را بهبود می بخشد.

سری محصولات مگا ژل ®Parsmanchemical :

 1.  MegaGel-352: مگاژل بهبود دهنده‌ی مقاومت و کاهنده‌ی نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی
 2. MegaGel-504A: بهبود دهنده‌ی قوی مقاومت و کاهنده‌ی نفوذپذیری بتن بر پایه میکروسیلیس با خاصیت افزایش کارایی
 3.  MegaGel-504: مگاژل بهبود دهنده‌ی قوی مقاومت و کاهنده‌ی نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی متوسط
 4. MegaGel-504H: مگاژل بهبود دهنده ی مقاومت و کاهنده ی قوی نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی بسیار بالا
 5.  MegaGel-504N: مگاژل بهبود دهنده ی مقاومت و کاهنده قوی نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی بالا
 6.  MegaGel-505: مگاژل بهبود دهنده ی مقاومت و کاهنده نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی و حفظ اسلامپ
 7.  MegaGel-505L: مگاژل بهبود دهنده ی مقاومت و کاهنده نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی و حفظ اسلامپ بالا

 1.  PGA-410: ژل مکمل زودسخت کننده؛ با خاصیت افزایش مقاومت، کاهش نفوذپذیری و افزایش کارایی بتن

مزایا و ویژگی‌ها

 • افزایش استحکام بتن
 • افزایش دوام و کاهش نفوذپذیری بتن
 • دستیابی به بتن‌های پرمقاومت
 • افزایش کارایی بتن
 • کاهش خطرات زیست محیطی و استنشاق کارکنان
 • کاهش خزش و جمع‌شدگی
 • بهبود مشخصات رئولوژیکی بتن