گروت سیمانی انبساطی ویژه

گروت آماده‌ی GX-1001 ®ParsmanChemical محصولی بر پایه مواد معدنی است که با خاصیت انبساطی ذاتی خود مانع جمع‌شدگی و ترک‌خوردگی مقطع می‌گردد. این محصول پس از ریختن، عمل‌آوری و سخت شدن دارای ویژگی‌های منحصر بفردی به لحاظ مشخصات فیزیکی، مکانیکی (مقاومت فشاری، خمشی) و دوام است. این گروت انبساطی ویژه با استفاده از افزودنی‌های ویژه انبساطی و معدنی فرموله شده و به صورت پودر با دانه‌بندی معین ارائه می‌شود.

محصول گروت پارسمان شیمی:

GX-1001گروت انبساطی ویژه آماده به مصرف