گروت سیمانی فاقد جمع شدگی

گروت آماده‌ی GX-1000®ParsmanChemical محصولی است غیرانقباضی بر پایه مواد معدنی که پس از سخت شدن دارای ویژگی‌های منحصر بفردی به لحاظ مشخصات فیزیکی، مکانیکی (مقاومت فشاری، خمشی) و دوام بتن است. این محصول با استفاده از افزودنی‌های ویژه انبساطی و معدنی فرموله شده و به صورت پودر با دانه‌بندی معین ارائه می‌شود.

محصول گروت پارسمان شیمی:

GX-1000 :  گروت سیمانی آماده به مصرف فاقد جمع شدگی