اخذ نمایندگی

جهت اخذ نمایندگی کوبیاکس ایران در شهر خود با شماره تلفن و یا از طریق ایمیل زیر اقدام فرمائید:

ساعات پاسخگوئی:

شنبه - چهارشنبه: ٩:٠٠ الی ١٧:٠٠ 

تلفن: 75918 - 021  داخلی: 525

info2.rep@khanesazi.com

جناب آقای مهندس محمد حسینی