خدمات

  خدمات 

کوبیاکس ایران

 

 

شرکت خانه سازی پارسمان سازه در جهت گسترش استفاده از اين فناوری خدمات زير را به کارفرمايان محترم ارائه مي دهد:

 

١- مشاوره اوليه و ارائه خدمات فاز صفر سازه:

از آنجایی‌ که هزینه‌های استفاده از سقف کوبیاکس و مزایای آن از عوامل اصلی انتخاب این سیستم سقف می باشند، برآورد فنی و اقتصادی پروژه‌ها پس از دریافت نقشه‌های معماری توسط کارشناسان سازه این شرکت به صورت رایگان در اختیار مشاوران و کارفرمایان محترم قرار می‌گیرد.

٢- طراحي فاز یک و دو سازه، تهيه مدارک فني و نقشه هاي اجرايي

پس از انجام مطالعات اوليه و عقد قرارداد خدمات طراحي فاز دو سازه و سقف‌ها، انجام محاسبات و تهیه نقشه‌های اجرائی براساس اسناد و مدارک پروژه ها انجام می پذیرد. همچنین دفاع از طراحی های انجام شده و مسئوليت پاسخگوئي به سوالات فني احتمالي مراجع ذي‌صلاح به‌عهده این شرکت می باشد.

٣- آموزش ، نظارت و تامین کیج ماژول های کوبیاکس

اجرای سازه پروژه های طراحی شده بر اساس سیستم سقف کوبیاکس منحصر به این شرکت نبوده و می تواند توسط پیمانکار منتخب کارفرمایان صورت پذیرد و این شرکت با ارائه خدمات طراحی و پشتیبانی های لازم به عنوان همراهی در مسیر اجرای پروژه های ساختمانی مربوطه قرارگیرد. خدمات شرکت در این حالت شامل:

  • اعطای امتیاز استفاده از فناوری کوبیاکس
  • آموزش پرسنل اجرائی کارفرما جهت اجرای سیستم سقف کوبیاکس
  • فروش و تحویل کیج ‌ماژول‌های (Cage Module) سیستم سقف کوبیاکس به ‌مقدار مورد نیاز بر‌اساس نقشه‌هاي فني تهيه شده
  • نظارت عالیه بر اجرای سیستم سقف کوبیاکس و ارائه راهکارهای فنی حسب مورد.

۴- اجراي سازه

از آنجايي که برخي از کارفرمايان تمايل دارند تا کليه عمليات اجرايي اسکلت توسط  تیم اجرایی این شرکت صورت پذیرد، اين مجموعه با کمال میل آماده ارائه خدمات اجراي سقف و اسکلت سازه هاي پروژه ها  مي باشد.