معرفی شرکت

معرفی

شرکت خانه سازی پارسمان سازه  (مالک انحصاری تکنولوژی کوبیاکس در ایران ) با هدف دستیابی به استقلال فنی و تکنولوژی پیشرفته منطبق با شرایط کشور، امتیاز فن آوری سیستم سقف کوبیاکس را از شرکت کوبیاکس سوئیس برای ایران و کشورهای مجاور به صورت انحصاری خریداری نموده  است. این شرکت در سال ۱۳۸۷ با ارائه مستندات علمی و اجرایی این سیستم از جمله تأییدیه مؤسسه فنی-دولتی تکنیک ساختمان دولت فدرال آلمان (DIBT) به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، موفق به دریافت تأییدیه فنی و ثبت حقوق انحصاری آن شده است. سیستم کوبیاکس به‌طور کامل با آیین نامه های داخلی، مباحث مقررات ملی ساختمان ایران و نیز آخرین نسخه آیین‌نامه زلزله 2800 ایران سازگار است. در سال های اخیر استفاده از این سیستم در سطح کشور رشد چشمگیری داشته است و هم اکنون نمایندگی های این شرکت در اقصی نقاط کشور فعال می باشند.

کوبیاکس ایران به منظور گسترش هر چه بیشتر استفاده از تکنولوژی کوبیاکس در ایران و با فراهم آوردن زمینه های لازم آمادگی خود را جهت همکاری متقابل با جامعه مهندسین مشاور و پیمانکاران اعلام می دارد.