ساختمانهای برتر قزوین (1396/08/07)

این سمینار در تاریخ 26 مهر 96 در مرکز همایشهای دانشگاه بین المللی قزوین ( آمفی تیاتر مرکزی ) برگزار میگردد. عنوان همایش " ساختمانهای برتر قزوین " میباشد و حدود 500 نفر بازدید کننده خواهد داشت. در زمان استراحت برنامه مدعوین امکان بازدید از غرفه و آشنایی بیشتر با سیستم کوبیاکس را خواهند داشت.