سمینار آموزشی کوبیاکس (1394/09/25)

سمینار آموزشی کوبیاکس

 سمینار آموزشی تکنولوژی کوبایکس در25 آذر ماه۹۴  درمحل سالن همایش سازمان نظام مهندسی زنجان برگزارگردید