شانزدهمین همایش روز بتن (1397/06/18)

شانزدهمین همایش روز بتن

خانه سازی پارسمان سازه -کوبیاکس ایران-از شما دعوت می نماید از غرفه این مجموعه در شانزدهمین همایش روز بتن واقع در مرکز تحقیقات دیدن فرمایید