نمایشگاه بین المللی ساختمان استان گیلان -سال 1398 (1398/04/25)

نمایشگاه بین المللی ساختمان استان گیلان -سال 1398

نمايشگاه صنعت ساختمان -خرداد 98

 

رشت به عنوان شهر نمایشگاهها در زمینه برگزاری نمایشگاههای موثر بین المللی که نقش های بزرگی در ارتقاء استان و کشور بازی می کنند و اثرات عمیقی در تعاملات جهانی و تفاهمات اقتصادی دارند پیشتاز است.