نمایشگاه صنعت ساختمان آذربایجان شرقی 1397 (1397/02/09)

نمایشگاه صنعت ساختمان آذربایجان شرقی 1397

نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز  11 الی 14 اردیبهشت 1397 در محل نمایشگاه های استان آذربایجان شرقی برگزار گردید