نمایشگاه و کنفرانس صنعت ساختمان هتل المپیک 1396 2الی 4 اسفندماه96 (1396/08/07)

نمایشگاه و کنفرانس صنعت ساختمان هتل المپیک 1396  2الی 4 اسفندماه96

نمایشگاه و کنفرانس صنعت ساختمان هتل المپیک 1396  2الی 4 اسفندماه96

بازدید دکتر شکرچی زاده (رییس مرکز تحقیقات) دکتر میرقادری -دکتر علوی (رییس روابط عمومی مرکز)دکتر بختیاری -دکتر قضاوی (عضو هیت علمی دانشگاه خواجه نصیر)-اساتید دانشگاه های خارجی از غرفه کوبیاکس ایران

بازدید آقای مهندس قمی (قائم مقام شهردار منطقه 22 و مشاور شهردار تهران ) از مجموعه کوبیاکس ایران.http://t.me/cobiaxiranexclusive