نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد (1395/04/07)

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد

 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مشهد 21 الی25 تیرماه 95 برگزارشد.