چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (1392/12/16)

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مرداد ماه ۹۳ در استان تهران برگزار گردید.