همایش رشت (1392/12/22)

همایش رشت

همایش رشت شهریور ماه ۹۳ در ستان گیلان برگزار گردید.