همایش کرمانشاه (1393/01/05)

همایش کرمانشاه

همایش کرمانشاه شهریور ماه ۹۳ در استان کرمانشاه برگزار گردید.