یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (1394/03/16)

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

 نمایشگاه صنعت ساختمان استان آذربایجان غربی در خرداد ماه 1394 در شهر ارومیه برگزار شد.