نمایشگاه تخصصی تاسیسات ساختمان (1394/04/29)

نمایشگاه تخصصی تاسیسات ساختمان

نمایشگاه تخصصی تاسیسات ساختمان درتاریخ 26 الی 30 مردادماه 94 در جنوب شرق کرمان برگزار گردید

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق-کرمان بزرگراه خلیج فارس