سمینار کارگاه آموزش فناوری نوین صنعت ساختمان (1394/03/09)

سمینار کارگاه آموزش فناوری نوین صنعت ساختمان

سمینار کارگاه آموزش فناوری نوین صنعت ساختمان استان البرز در شهر کرج خرداد ماه 1394 برگزار گردید.