اجلاس سراسری برندهای صنایع ساختمان کشور (1394/03/11)

اجلاس سراسری برندهای صنایع ساختمان کشور

اجلاس سراسری برندهای صنایع ساختمان کشور 18 خرداد ماه 1394 در تهران برگزار گردید.