نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (1394/04/17)

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تاریخ 18 تا 21 مردادماه در تهران برگزار گردید.
زمان : 1394/5/18 الی 1394/5/21
محل برگزاری : تهران -محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران