چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (1394/04/13)

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مردادماه 94 در استان کرمانشاه برگزار گردید.