نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (1394/04/14)

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مردادماه 94 در استان زنجان برگزار گردید.