چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (1394/07/07)

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 7 الی 10 مهرماه 94 در اراک برگزار گردید.
مکان برگزاری : محل دایمی نمایشگاههای اراک